Events

Waar is da feestje?

Toelating voor het produceren van elektronisch versterkte muziek en melden van fuiven, optredens, danspartijen…


Toelating

Sinds 1 januari van dit jaar gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten.  Deze regelgeving die handelt over het maximale geluidsniveau geldt voor alle activiteiten buiten de privésfeer waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.

De wetgeving bepaalt dat er in veel gevallen een vergunning nodig is. Zowel  voor het spelen van vette beats op een fuif als voor boze gitaarriffs bij hardcore-optredens,  valse noten op een karaoke-avond  en veel te luide muziek op een BBQ....is de toelating van het stadsbestuur vereist.

De stedelijke dienst milieu en natuur staat in voor het afleveren van deze verplichte vergunning.

Meer info geluidsvergunningen: 
Tel.: 011/43 02 44 
milieu@beringen.be


Melden

Fuiven, optredens, danspartijen ... die buiten de privésfeer worden georganiseerd dienen steeds gemeld te worden aan het stadsbestuur. Wanneer deze activiteiten in openlucht doorgaan is zelfs de toelating van de burgemeester vereist.

In Beringen is de dienst toerisme, recreatie en evenementen belast met de opvolging van deze meldingen.

Wie een muziekactiviteit wil aankondigen gebruikt hiervoor het meldingsformulier.  Dit formulier kan je HIER downloaden.

Na de melding zal de organisator gecontacteerd worden om de geluidsvergunning in orde te brengen en de randvoorwaarden af te spreken.

Aanvragen van een geluidsvergunning en/of melden van een activiteit dient minstens zes weken op voorhand te gebeuren.  Voor organisaties in openlucht bedraagt deze termijn 3 maanden. 


Meer info:

Toerisme Beringen
Koolmijnlaan 203
3582 Beringen
Tel.: 011/42 15 52
Fax: 011/45 36 63  
toerisme@beringen.be

Waar is da feestje?