Events

PRAKTISCH: Feesten doe je zo!

Fuiven organiseren

Wie?
Om een fuif of een concert te mogen organiseren of deel uit te maken van een organisatie zonder de toestemming van je ouders moet je de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

 

Zaal, tent of openlucht?
Als je een fuif of een concert organiseert in een zaal dan moet je dit minstens zes weken op voorhand melden aan de dienst toerisme & evenementen.  Je gebruikt hiervoor het meldingsformulier. Als de activiteit gemeld is en alle gevraagde informatie is afgeleverd dan kan de fuif doorgaan. Ook als je het evenement organiseert  in een tent moet je dit minstens zes weken op voorhand melden. Je zal dan uitgenodigd worden voor een overleg met de brandweer, de milieudienst en de politie.

Als de activiteit doorgaat in openlucht dan moet je hiervoor de toestemming krijgen van het schepencollege. Jouw aanvraag moet minstens drie maanden op voorhand gebeuren.

 

Verzekering?

Als je een fuif of concert organiseert in Beringen dan ben je verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.

Als je dan als organisator of als één van jouw vrijwillige helpers door een onopzettelijke fout schade toebrengt aan iemand anders dan zal de verzekering deze schade vergoeden.

De provincie Limburg biedt hiervoor de gratis verzekering vrijwilligerswerk aan. Het verzekeringsaanbod dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen in vrijwilligersorganisaties. Iedere private rechtspersoonlijkheid (bv vzw) en iedere feitelijke vereniging met vrijwilligers kan gebruik maken van dit aanbod voor maximum 100 vrijwilligersdagen (1 vrijwilligersdag = 1 vrijwilliger per dag).

Meer informatie: klik hier!

Je kan een verzekering BA natuurlijk ook gewoon afsluiten bij een verzekeringsmakelaar.

Wettelijk gezien zijn er ook nog een aantal andere verzekeringen verplicht zoals bvb een brandverzekering of een verzekering objectieve aansprakelijkheid… Deze zijn misschien wel reeds afgesloten door de zaaleigenaar maar je moet dit zeker navragen en op papier laten zetten.

Meer info : http://www.fuifpunt.be/thema/verzekeringen-2

 

 

Security?
Het is niet verplicht om security te voorzien. 

Als je dit toch wil doen dan kan dit op verschillende manieren:

- ofwel huur je een professionele bewakingsfirma in

- of je vraagt aan de burgemeester de toelating om de bewaking te mogen doen door leden van uw vereniging. 

Ook een combinatie van de twee is toegelaten. Eigen leden moeten minstens 18 jaar oud zijn. De “postchef” van je veiligheidsteam moet minstens 21 jaar oud zijn.

 

Sabam en billijke vergoeding?
De auteurs- en uitvoeringsrechten zijn respectievelijk te betalen aan Sabam en De Billijke Vergoeding.  Sabam moet je altijd betalen. De billijke vergoeding niet als de zaaluitbater zelf reeds het jaartarief “dans” heeft betaald. Heeft de zaaluitbater niet betaald, of vindt jouw evenement plaats in een tent of in openlucht, dan moet je een aanvraag doen. Hoeveel je moet betalen, is niet alleen afhankelijk van het soort activiteit (zonder drank, drank, dans) maar ook van de oppervlakte. Bij fuiven wordt er ook rekening gehouden met de hoogste inkomprijs.

* Meer info over Sabam : http://www.fuifpunt.be/pagina/sabam of www.sabam.be

 * Meer info over Billijke Vergoeding: http://www.fuifpunt.be/pagina/billijke-vergoeding of www.bvergoed.be.

Als je hulp nodig hebt bij je aangifte kan je een mailtje sturen naar info@bvergoed.be.

 

Plakpalen?
Als je jouw fuif, festival of concert wil promoten via affiches op onze gemeentelijke plakpalen dan moet je met je affiches langskomen op de jeugddienst. De jeugddienst voorziet jouw affiches dan van een sticker waardoor je het recht verkrijgt om ze op de plakpalen te plakken.

De plakpaallocaties zijn:

- Diestersesteenweg 44, 3583 PAAL (op de parking achter parochiezaal St Paulus Paal)

- Zandstraat 106, 3580 BERINGEN (aan het ijzeren brugske)

- Koolmijnlaan 34, 3580 BERINGEN (aan de bushalte)

- August Cuppenslaan 8, 3580 BERINGEN (aan het zwembad)

- Alfred Habetslaan 25, 3581 BEVERLO  (aan het sportveld)

- Rolweg 9, 3582 KOERSEL  (aan de jeugdlokalen)

- Sportlaan 20, 3582 KOERSEL  (aan de sporthal)

- Korspelsesteenweg, 3581 BEVERLO (aan het treinstation)

 

Geluid?
Om het gangbaar geluidsniveau voor fuiven/concerten te mogen hanteren (+95 dB) moet je de toelating krijgen van het schepencollege als de zaal geen gepaste milieuvergunning heeft (ingedeelde inrichting klasse 2) .  Als je die toelating hebt gekregen zal je je ook nog aan bijkomende regels moeten houden: gratis oordopjes voorzien voor de bezoekers, het geluidsvolume gedurende de ganse duur van de fuif/het concert meten met een reglementair meettoestel en deze gegevens registreren (en dit één maand bijhouden).

Voor tentfuiven is er een algemene regeling en dus is bij de organisatie van een tentfuif een aparte aanvraag van een geluidsvergunning niet nodig.

Meer info: Roel Plessers 011/430 244

 

 

Fuifzaal
In Beringen is er één fuifzaal:

Jeugdclub Beverlo

Schansvijverstraat 64 te 3581 Beringen
Capaciteit: 240 personen
* Reserveren: T 0497 94 79 08

 

Meer uitgebreide info over het organiseren van fuiven of concerten: www.fuifpunt.be

 

Moest je toch nog met een vraag zitten, neem dan zeker contact met ons op!
Toerisme Beringen & Evenementen
Koolmijnlaan 203
3582 Beringen
T.: 011/42 15 52
F.: 011/45 36 63
Mail: toerisme@beringen.be

PRAKTISCH: Feesten doe je zo!