Agenda

Taekwondo lessen bij Taekwondo Dongji

14.06
Taekwondo lessen onder leiding van een gediplomeerd trainer. Voor iedereen vanaf 6 jaar. De eerste 4 lessen zijn gratis. Voor meer informatie zie onze website https://taekwondodongjiberingen.jimdo.com/ of bel 0476 924 487

7 GOEDE REDENEN OM UW KIND TAEKWONDO TE LATEN DOEN:

Het bevorderen van (zelf)discipline:
Tijdens de training wordt constant verwacht van de kinderen om een bepaalde discipline te tonen. Dit begint al bij aanvang van de training waar men binnen een bepaalde tijd in groep opgesteld moet staan, op een bepaalde volgorde, voordat we groeten en met de training beginnen. Ook tijdens de trainingen wordt aandacht besteed aan de nodige discipline.

Het stimuleren van de Sociale vaardigheden:
In een ruimte gevuld met kinderen kan het natuurlijk niet anders dan dat ook kinderen die soms moeite hebben met het maken van vriendjes, contacten moeten leggen met hun clubgenoten. Zij hebben elkaar nodig om de oefeningen te kunnen doen. Ook worden de sociale contacten binnen onze club gestimuleerd door het organiseren van activiteiten buiten de normale trainingen om. Gebleken is dat dit de ideale mix is om nieuwe vriendschappen te sluiten. Ook de trainers volgen aandachtig het groepsproces en zien er op toe dat niemand buitengesloten wordt.

Het Stimuleren van de Fysieke Activiteiten:
Taekwondo is een zeer intensieve sport. Regelmatig trainen zorgt ervoor dat bij onze leden een aanmerkelijke vooruitgang van de conditie alsook de lenigheid te bespeuren is. Wetenschappelijk onderzoek door professor Jan Lodder aan de universiteit van Maastricht heeft aangetoond dat zelfs oudere mensen veel baat hebben bij het beoefenen van Taekwondo.

Het leren van doelen te stellen:
Aangezien taekwondo gebruilt maakt van een gordel-systeem, betekent dit dat voor ieder andere gordel de taekwondoka weer andere lesstof moet beheersen. Hierdoor wordt hij gestimuleerd om tijdens de trainingen specifiek op bepaalde technieken te trainen, zodat hij aan de aan hem gestelde eisen kan voldoen.

Verhogen van hun Zelfvertrouwen:
Het gevoel van eigenwaarde krijgt een ‘boost’ doordat uw kind een nieuwe beweging beheerst of een nieuwe band verdient.
De kinderen die worstelen met een laag gevoel van eigenwaarde krijgen meestal
meer vertrouwen naarmate de tijd die het kind stopt in het beoefenen van Taekwondo.

Het bevorderen van respect naar anderen:
Tijdens het beoefenen van Taekwondo is het een vereiste dat het naar zijn instructeur en medestudenten respect moet geven. In de kindercultuur van vandaag de dag is respect voor een autoriteit (ouders, leraren en andere volwassenen) niet altijd aanwezig. Door middel van het beoefenen van Taekwondo zal uw kind leren wat respect is en hier aan herinnerd worden.

Het verhogen van de weerbaarheid:
Doordat het kind constant getraind wordt op verschillende aanval en verdedigingstechnieken bouwt het op den duur automatisme in. Bij een eventuele agressie tegen hem/haar zal zij dit kunnen gebruiken om zichzelf te verdedigen. Echter doordat het kind wekelijks in contact komt met

PRAKTISCH

14/06/2018

Beverpad 15
3581 Beverlo